W3.CSS Template
Kayifamilytv Slide 2 Slide 3

Diriliş Episode

Diriliş: Ertuğrul: Season 2 Episode 1

What date and time will Diriliş: Ertuğrul: S2 episode 1 English Subtitles release for streaming worldwide, and what has the preview revealed about What date and time will Diriliş: Ertuğrul: S2 episode 1 English Subtitles


Many fans are interested in finding out when and where Diriliş: Ertuğrul: S2 episode 1 English Subtitles will be released as people around the world countdown to the next episode.Diriliş: Ertuğrul: S2 Episode 1 English Subtitles

Diriliş: Ertuğrul: S2 episode 1 English Subtitles will be released on Wednesday, March 23, 2016
Diriliş: Ertuğrul: S2 Episode 1 English Subtitles Release Date and Time Worldwide?

 • Indian Standard Time: 10:30 pm, Wednesday, March 23, 2016.
 • British Standard Time: 6:00 pm, Wednesday, March 23, 2016.
 • Australian Standard Time: 4:00 am, Wednesday, March 23, 2016.
 • Time in Spain: 8:00 pm, Wednesday, March 23, 2016.
 • Time in France: 8:00 pm, Wednesday, March 23, 2016.
 • Dhaka Standard Time: 11:00 pm, Wednesday, March 23, 2016.
 • Pakistan Standard Time: 10:00 pm, Wednesday, March 23, 2016.
 • Eastern Standard Time (US): 2:00 pm, Wednesday, March 23, 2016.
 • Central European Time: 8:00 pm, Wednesday, March 23, 2016.
 • Eastern European Time: 9:00 pm, Wednesday, March 23, 2016.
 • Greenwich Mean Time: 6:00 pm, Wednesday, March 23, 2016.
 • Central Standard Time (US): 1:00 pm, Wednesday, March 23, 2016.
 • Pacific Standard Time (US): 11:00 am, Wednesday, March 23, 2016.
 • Mountain Standard Time (US): 12:00 pm, Wednesday, March 23, 2016.
 • China Standard Time: 3:00 am, Wednesday, March 23, 2016.

What will happen in Diriliş: Ertuğrul: S2 Episode 1 English Subtitles?

Anadolu’da Türkiye Selçuklu Devleti hüküm sürmektedir. Türkiye Selçuklu Devleti’nin başında Sultan Alâeddin Keykubat vardır. Sultan Alâeddin Keykubat, Selçuklu Devleti’ne en parlak dönemini yaşatmaktadır ama Cengiz Han’ın ordusu yavaş yavaş Rusya’dan Hindistan’a, Çin’den İran’a kadar bilinen dünyanın neredeyse yarısını işgal etmiş, Moğollar gözlerini Anadolu ve Avrupa’ya dikmiştir. Herkes bilmektedir ki Moğol ordusu bunu başaracak dünyanın en büyük askeri gücüne sahiptir. Noyan komutasındaki Moğol birliği Anadolu’nun doğusuna kadar gelmiştir. Selçuklu ile Moğollar arasında beklenen savaş için hazırlıkları başlatmıştır. Öte yandan Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubat Oğuz Boyları’yla birlikte Moğol’a karşı savaşma kararı almıştır. Bu amaçla en büyük Oğuz Boyları’ndan olan Kayılar ve Dodurgalılar, Doğu Anadolu sınırında serhat görevi üstlenmişlerdir. Noyan, Oğuz birliğini bozup Selçuklu devletinin en büyük güvencesi olan bu serhat boylarını paramparça etmek istemektedir. Önündeki en büyük engel ise Sultan Alaeddin’in en güvendiği bey olan Ertuğrul’dur. Noyan, hayvanlarıyla Erzurum yakınlarında yurt tutan ve kışlağa göç eden Kayı Obası’na karşı acımasız bir saldırı düzenler • Important Notice

It's important for fans to keep in mind that the mentioned timelines are merely speculative and rely on the assumption that previous episodes of Diriliş have followed a consistent release pattern. However, these schedules have not been officially confirmed by the showrunners. Therefore, they should be regarded as unofficial estimations rather than concrete facts.

To stay updated and receive accurate information about Diriliş: Ertuğrul: S2 Episode 1 English Subtitles, it is advisable for fans to regularly check official announcements and updates from reliable sources. We recommend revisiting this page for any potential changes made by official sources, as we are committed to providing the most accurate and up-to-date information available.

Watch and EnjoyDiriliş

How long will be Diriliş?
What is the Story of Diriliş?
How many seasons are there of Diriliş?
How many episodes of Diriliş are there?
When was Diriliş initially released?
Watch Full Episode Here Now

KayiFamilySeries

KayiFamilyTV is such a simple website in assisting to your favorite TV show episodes of Diriliş: Ertuğrul with a countdown timer. You can find all the next episode release dates and times, and much more fun! Stay Tune with Us.

Similar titles

Leave a Reply