W3.CSS Template
Kayifamilytv Slide 2 Slide 3

Diriliş Episode

Diriliş: Ertuğrul: Season 2 Episode 3

What date and time will Diriliş: Ertuğrul: S2 episode 3 English Subtitles release for streaming worldwide, and what has the preview revealed about What date and time will Diriliş: Ertuğrul: S2 episode 3 English Subtitles


Many fans are interested in finding out when and where Diriliş: Ertuğrul: S2 episode 3 English Subtitles will be released as people around the world countdown to the next episode.Diriliş: Ertuğrul: S2 Episode 3 English Subtitles

Diriliş: Ertuğrul: S2 episode 3 English Subtitles will be released on Wednesday, September 30, 2015
Diriliş: Ertuğrul: S2 Episode 3 English Subtitles Release Date and Time Worldwide?

 • Indian Standard Time: 10:30 pm, Wednesday, September 30, 2015.
 • British Standard Time: 6:00 pm, Wednesday, September 30, 2015.
 • Australian Standard Time: 4:00 am, Wednesday, September 30, 2015.
 • Time in Spain: 8:00 pm, Wednesday, September 30, 2015.
 • Time in France: 8:00 pm, Wednesday, September 30, 2015.
 • Dhaka Standard Time: 11:00 pm, Wednesday, September 30, 2015.
 • Pakistan Standard Time: 10:00 pm, Wednesday, September 30, 2015.
 • Eastern Standard Time (US): 2:00 pm, Wednesday, September 30, 2015.
 • Central European Time: 8:00 pm, Wednesday, September 30, 2015.
 • Eastern European Time: 9:00 pm, Wednesday, September 30, 2015.
 • Greenwich Mean Time: 6:00 pm, Wednesday, September 30, 2015.
 • Central Standard Time (US): 1:00 pm, Wednesday, September 30, 2015.
 • Pacific Standard Time (US): 11:00 am, Wednesday, September 30, 2015.
 • Mountain Standard Time (US): 12:00 pm, Wednesday, September 30, 2015.
 • China Standard Time: 3:00 am, Wednesday, September 30, 2015.

What will happen in Diriliş: Ertuğrul: S2 Episode 3 English Subtitles?

Ertuğrul Özgürlüğüne Kavuşabilecek mi? Noyan komutasındaki Moğol birliği, Erzurum’a kadar gelmiştir. Kayılar ve Dodurgalılar, Selçuklu Sultan’ı Alâeddin Keykubat’ın yanında Moğol’a karşı savaşma kararı almıştır. En büyük savaşçı beylerinden olan Ertuğrul ise Noyan’ın esiri olmuştur. Noyan, Ertuğrul’a, kendi safına geçmesi için büyük işkenceler yapmaktadır. Ne var ki Ertuğrul onun emrine girmeyi reddederek Noyan’nın vahşi tepkisine neden olur. Artık ölüm onun için kaçınılmazken, yaşadığı tüm acılara rağmen kaçmayı başarır. Ne var ki karşısına Tangut ve Moğol askerleri çıkar. Noyan, Ertuğrul’un bu girişimi yüzünden askerlerine ateş püskürür. Ertuğrul’un kaçma teşebbüsü başarılı olacak mı?Ertuğrul’un ölüm haberi obaya gelir. Bu yanlış haber obada büyük bir acıya, ailesinde ise yıkıma dönüşür. Ertuğrul’un ölümü ile birleşme kararı alan Dodurga ve Kayılar’ın alplarının komutasını Hayme Ana’nın ihtiraslı yeğeni Tuğtekin alır. Alplar arasında bu büyük bir huzursuzluk kaynağı olacaktır. Öte yandan Korkut Bey ve Aytolun’un siyasi ihtirasları iki oba arasındaki gerilimi giderek artırmaktadır. Tuğtekin, Gündoğdu ve alplar ise pusuya düşürülmüştür ve içlerinden birinin kendilerine tuzak kurduğunu düşünmektedirler. Dodurga ve Kayı Alpları pusudan kurtulabilecek mi?Halime, karnında bebesiyle kocasının ölüm haberini alınca adeta yıkılmıştır. Kayın anası Hayme ve Selcan’dan başka sığınacak limanı yoktur. Evladı için, hayata direnmeye çalışır. Selcan ise arda arda kaybettiği bebekleri yüzünden kocası Gündoğdu ile ayrılık noktasına gelmiştir. • Important Notice

It's important for fans to keep in mind that the mentioned timelines are merely speculative and rely on the assumption that previous episodes of Diriliş have followed a consistent release pattern. However, these schedules have not been officially confirmed by the showrunners. Therefore, they should be regarded as unofficial estimations rather than concrete facts.

To stay updated and receive accurate information about Diriliş: Ertuğrul: S2 Episode 3 English Subtitles, it is advisable for fans to regularly check official announcements and updates from reliable sources. We recommend revisiting this page for any potential changes made by official sources, as we are committed to providing the most accurate and up-to-date information available.

Watch and EnjoyDiriliş

How long will be Diriliş?
What is the Story of Diriliş?
How many seasons are there of Diriliş?
How many episodes of Diriliş are there?
When was Diriliş initially released?
Watch Full Episode Here Now

KayiFamilySeries

KayiFamilyTV is such a simple website in assisting to your favorite TV show episodes of Diriliş: Ertuğrul with a countdown timer. You can find all the next episode release dates and times, and much more fun! Stay Tune with Us.

Similar titles

Leave a Reply